Sociale media

  • NL
Open the menu

Aanhoudende noden in het noorden van Mali


Artsen Zonder Grenzen ondersteunt sinds april 2012 medische structuren in twee regio's in het noorden van Mali, om te kunnen garanderen dat de meest kwetsbare bevolking toegang heeft tot medische zorg. Maar de onveilige situatie verhindert dat medische teams de agglomeraties verlaten om de noden van de bevolking daarbuiten te evalueren. Intussen blijven elke dag honderden vluchtelingen de grens met Mauritanië oversteken. Voor de teams van Artsen Zonder Grenzen is de noodsituatie dus nog lang niet voorbij.

© Gonzalo Wancha/Filmalia
© Gonzalo Wancha/Filmalia

Op veel plaatsen in Noord-Mali heeft de bevolking nog steeds onvoldoende toegang tot medische zorg. De gevechten vinden nu wel meer zuidwaarts plaats, richting Kidal, maar er zijn nog steeds ontoegankelijke ‘grijze zones’ waar de bevolking niet met een gerust gemoed de straat op kan. “Door de onveiligheid zien we geen mogelijkheid om de behoeften te evalueren van de mensen die zich buiten de zones bevinden waar wij werken,” aldus Rosa Crestani, coördinatrice van de noodhulpprogramma's van Artsen Zonder Grenzen.

Risico op ondervoeding

Door deze gespannen en onzekere sfeer dreigt de toegang tot zorg in het gedrang te komen. “We vrezen dat patiënten hun huis niet uit durven,” gaat ze verder. Deze mensen komen maar moeilijk aan voldoende voedsel, en dus is er een reëel risico op ondervoeding. Voor Artsen Zonder Grenzen is het van essentieel belang dat de bevolking niet het doelwit wordt van geweld en dat de mensen, zonder daarbij gevaar te lopen, levensbelangrijke medische en humanitaire hulp kunnen krijgen.

Vluchtelingen

Al bijna een jaar lang doet geweld in het noorden van Mali duizenden mensen op de vlucht slaan, naar andere delen van het land of zelfs de grens over. En ook een deel van het medisch personeel is vertrokken. “Het conflict heeft de gezondheidsstructuur, die door een gebrek aan medicijnen al niet in beste staat was, nog verder verzwakt en gedesorganiseerd”, legt Rosa Crestani uit.

Ondersteuning van ziekenhuis en gezondheidscentra

In het noorden van Mali hebben teams van Artsen Zonder Grenzen en vrijwillige Malinese artsen sinds april 2012 de leiding over het regionale ziekenhuis van Timboektoe. In de loop van het afgelopen jaar telde Artsen Zonder Grenzen in het ziekenhuis en de door Artsen Zonder Grenzen ondersteunde gezondheidscentra in de regio meer dan 50.000 consultaties, 400 bevallingen en meer dan 50 gewonden. Er zijn ook ambulances om doorverwezen patiënten uit de districten Niafounké en Gourma Rharousnaar het ziekenhuis te vervoeren.

In het centrum van het land, in de regio Mopti, ondersteunt Artsen Zonder Grenzen een gezondheidscentrum in Konna en een doorverwijscentrum in Douentza. Er werden sinds november 2012 bijna 8000 mensen verzorgd. In februari behandelde Artsen Zonder Grenzen vijf mensen die gewond waren geraakt door een niet-ontploft oorlogstuig in Konna. In het oosten van het land, in Gao en Ansongo werden sinds september 2012 bijna 1500 patiënten verzorgd.

Gratis gezondheidszorg

De aanwezigheid van Artsen Zonder Grenzen moet ervoor zorgen dat een bevolking die het hard nodig heeft, altijd toegang heeft tot gratis gezondheidszorg. “We hebben vooral gevallen van malaria, infecties aan de luchtwegen en patiëntes voor gynaecologie en verloskunde,” zegt Rosa Crestani. “Arts zijn middenin een conflict is niet alleen de gewonden verzorgen, maar er ook voor zorgen dat vrouwen in goede omstandigheden kunnen bevallen,” vervolgt ze.

Bijna 170.000 vluchtelingen zijn naar de kampen in Burkina Faso, Mauritanië en Niger getrokken, waar teams van Artsen Zonder Grenzen gratis eerste- en tweedelijnszorg verschaffen. Sinds begin dit jaar voerden zij bijna 12.000 consultaties en 5.000 vaccinaties uit in die drie landen. Het grootste aantal vluchtelingen bevindt zich in Mauritanië. In het kamp van Mbéra verblijven bijna 70.000 vluchtelingen. Tussen eind januari en begin februari 2013 telde de grenspost in Fassala (Mauritanië) 300 overstekende vluchtelingen per dag, vooral vrouwen en kinderen uit Timboektoe, Léré, Goundam, Larnab en Niafounké. Deze Malinese vluchtelingen leven in hachelijke omstandigheden zonder toekomstperspectieven.

Artsen Zonder Grenzen is een medische humanitaire organisatie die medische zorg verleent en daarbij onpartijdig en strikt neutraal blijft. Voor haar activiteiten in Mali krijgt AZG geen geld van regeringen. De activiteiten van de organisatie worden uitsluitend gefinancierd door privégiften.

De organisatie werkt momenteel in Timboektoe, Niafounké, Gourma, Rharous, Gao, Ansongo, Douentza, Konna. Sinds 2009 is AZG ook actief met een pediatrisch programma (eerste- en tweedelijnszorg) met 350 bedden in een pediatrische ziekenhuisdafdeling en in 5 gezondheidscentra in de regio Koutiala, in het zuiden van het land.

Teams van AZG helpen Malinese vluchtelingen in Mauritanië, Niger en Burkina Faso.

Artsen Zonder Grenzen is sinds 1992 actief in Mali.