Kritische noten

Onze speech op de VN-Veiligheidsraad over geweld tegen ziekenhuizen

Het geweld tegen medisch personeel, patiënten en ziekenhuizen blijft aanhouden. Nochtans had de…

Europa, doe je morele en juridische plicht!

Door de humanitaire hulp aan vluchtelingen uit te besteden aan Turkije, verzaakt de EU aan haar…

Onze speech voor de VN-Veiligheidsraad

Op 3 mei 2016 hield Joanne Liu een belangrijke speech voor de VN-Veiligheidsraad over de…

Artsen Zonder Grenzen veroordeelt grove schending van internationaal humanitair recht

Internationaal voorzitter Dr. Joanne Liu over de dodelijke luchtaanval op ons ziekenhuis in…

EU: Uw hekken kosten mensenlevens. Zorg voor een veilige en legale doortocht.

OPEN BRIEF AAN DE EUROPESE LEIDERS

We sturen u vandaag deze brief samen met een…