Artsen Zonder Grenzen - Duolegaat voor een goed doel

Met een filantropische nalatenschap in uw testament kan u levens redden door een goed doel te steunen dat zich inzet voor de meest kwetsbaren. Het duolegaat biedt u de mogelijkheid een ver familielid of een vriend te steunen, terwijl u tevens Artsen Zonder Grenzen als legataris benoemt.

Wat is een duolegaat?

Het duolegaat is een middel om nichten, neven, vrienden of andere personen die geen rechtstreekse erfgenamen zijn in uw testament op te nemen. Dit kan op voorwaarde dat een of meer goede doelen zoals Artsen Zonder Grenzen er ook van genieten. Zij nemen de betaling van successierechten voor alle begunstigden op zich. Dit systeem bestaat in de drie Belgische gewesten, maar is sinds 1 juli 2021 gewijzigd in het Vlaamse gewest en is er minder interessant.

Wilt u gratis advies?

Cathy Masset : 0474/85 13 43 | Antoinette Delvaux : 0479/73 19 55
Email : legaten@azg.be

Neem contact met ons op
Benoem een ver familielid of vriend

Heeft u geen directe erfgenamen? Wenst u een ver familielid in uw testament op te nemen, maar beseft u dat de erfbelasting veel hoger zal zijn? Dan kan het interessant zijn om aan een duolegaat te denken. Hiermee kunt u een of meer begunstigden in uw omgeving aanwijzen als legatarissen en heeft u de garantie dat zij niet het hoogste successietarief betalen. In de praktijk kiest u eerst de persoon die geen rechtstreekse erfgenaam is: neef, nicht, ver familielid, vriend, of relatie. Vervolgens voorziet u een aanzienlijk legaat voor een goed doel.

Het goede doel ontvangt een deel van de nalatenschap

Wat is de rol van de gekozen vzw in het geval van een duolegaat? Bij deze testamentaire regeling profiteert Artsen Zonder Grenzen van lagere successierechten op haar deel van het legaat, terwijl de particuliere legatarissen aan hogere tarieven zijn onderworpen.
Het is aan Artsen Zonder Grenzen om naast haar eigen lagere rechten ook de rechten van de andere begunstigden te betalen. Op die manier worden de andere legatarissen ontlast van de successierechten op hun legaten en krijgen zij een voordeliger nettobedrag.

 

Klassiek legaat vs duolegaat?

Laten we een heel concreet voorbeeld nemen van de berekening van een duolegaat:
Michel woont in Brussel en is een weduwnaar van 65 jaar. Hij heeft geen wettelijke erfgenamen. Daarom besloot hij zijn vriend Leon € 250.000 na te laten in zijn testament.

 

Voorbeelden

  • Zonder legaat aan een goed doel

Michel laat € 250.000 na aan Leon alleen. Bij zijn dood, wordt de erfenis als volgt verdeeld:

 
  • Met een duolegaat aan Artsen Zonder Grenzen

Michel laat € 125.000 na aan Leon en € 125.000 aan Artsen Zonder Grenzen, die het volledige bedrag aan successierechten zal betalen:

Dit voorbeeld illustreert dat Leon niet alleen € 53.125 meer zal erven dan bij een klassiek legaat, maar dat Artsen Zonder Grenzen ook € 38.125 zal ontvangen.

 
 

Doelstellingen en voordelen van duolegaat

In Brussel en het Waals Gewest is het duolegaat een bijzonder interessante keuze om te schenken aan een ver familielid of vriend, maar ook aan een goed doel. Het heeft alleen maar voordelen: de legatarissen hoeven geen successierechten te betalen en kunnen profiteren van een groter deel van de erfenis dan wanneer zij de hele nalatenschap hadden geërfd. Artsen Zonder Grenzen betaalt de successierechten van alle legatarissen en behoudt een aanzienlijk netto-legaat.

In Vlaanderen werd het voordeel van een duolegaat in 2021 geschrapt. Wie het testament nog niet aangepast heeft, wordt sterk aangeraden dat alsnog te doen.

Wilt u gratis advies?

Cathy Masset : 0474/85 13 43 | Antoinette Delvaux : 0479/73 19 55
Email : legaten@azg.be

Neem contact met ons op

 

 

 

Duolegaat in Wallonië of Brussel

Als u in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, blijft deze techniek van duolegaat ongewijzigd. De wet is niet gewijzigd en het principe is nog steeds interessant, zowel wat de erfenis als wat de belasting betreft.

 

Duolegaat in Vlaanderen

Als u in Vlaanderen woont, zal u niet langer besparen op successierechten dankzij het duolegaat. Per 1 juli 2021 is Vlaanderen gestopt met deze regeling, die voordelig was voor zowel een ver familielid als voor een goed doel. Het is nog steeds mogelijk een duolegaat in uw nalatenschap op te nemen, maar het levert geen belastingvoordeel meer op.

Nieuwe regels sinds 1/7/21. Wat is er gebeurd?

Op 17 maart 2021 heeft het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet tot wijziging van het Vlaams Belastingwetboek goedgekeurd. De wijzigingen zijn op 1 juli 2021 in werking getreden:

  • zij maken een einde aan de belastingbesparingen die verre familieleden, vrienden en kennissen gewoonlijk genieten via het duolegaat
  • goede doelen worden niet langer belast met schenkings- of successierechten op ontvangen schenkingen of legaten
  • door de wijziging van de regels voor duolegaten is dit soort legaten voor een goed doel in Vlaanderen fiscaal minder aantrekkelijk geworden.

 

Wat kunt u doen?

Om zeker te zijn dat uw testament overeenstemt met uw keuzes en uw laatste wensen, en dat het in overeenstemming is met de wettelijke en fiscale bepalingen, is het raadzaam het door uw notaris te laten nakijken. Uw notaris kan u ook helpen de meest interessante formule te vinden voor Artsen Zonder Grenzen indien u een organisatie wilt steunen. Onze juristen Cathy en Antoinette kunnen u ook gratis en in alle vertrouwelijkheid bijstaan.

Wilt u gratis advies?

Cathy Masset : 0474/85 13 43 | Antoinette Delvaux : 0479/73 19 55
Email : legaten@azg.be

Neem contact met ons op

 

 

De verschillende soorten legaten

De legaten die u in uw testament kunt opnemen, kunnen drie verschillende vormen aannemen:

  • Het bijzondere legaat: u laat een geldbedrag na of een meubelstuk, onroerend goed, kunstwerk, sieraad.
  • Het legaat ten algemene titel: u laat een percentage of een deel van uw roerende of onroerende goederen na.
  • Het algemeen legaat: u laat uw volledige vermogen na, behalve het deel dat u op een andere manier wilt nalaten.
NEEM AZG OP IN UW TESTAMENT