Marketing Automation & CRM Officer

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische humanitaire organisatie die noodhulp verleent aan mensen die zijn getroffen door gewapende conflicten, epidemieën, natuurrampen of die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Wij werken in meer dan 60 landen en bieden hulp zonder een onderscheid te maken op vlak van ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Marketing Automation & CRM Officer (m/v/x) – MSF België - Brussel

CONTEXTE

De dienst Supporter Development maakt deel uit van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving van Artsen zonder Grenzen België in Brussel, en is belast met de fidelisering van donateurs en het omzetten van leads in donateurs binnen de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. 

Globaal gezien dekt de sector Fondsenwerving meer bepaald de volgende activiteiten: databasebeheer, fidelisering, prospectie, directe dialoog, evenementen en partners. De activiteiten gebeuren zowel online als offline en zijn van fundamenteel belang voor onze organisatie en onze ambitie om financieel onafhankelijk te blijven.

Onder de verantwoordelijkheid van de Loyalty and Content Strategist Manager van de sector Supporter Development staat je in voor het bijdragen aan activiteiten inzake fondsenwerving, via digitale tools, om de werkzaamheden van de ngo te ondersteunen.

HOOFDTAKEN

Als Marketing Automation & CRM Officer draagt je in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke voor Inbound Marketing en via de digitale kanalen bij aan het integreren van content van communicatieberichten, van campagnes die gericht zijn op de conversie en loyaliteit van leads en donateurs: opstellen van workflows, e-mails, startpagina's, inschrijvings- en betalingsformulieren, beheren van retargetingcampagnes (via sociale netwerken, SEA) volgens de principes van inbound marketing.

Digitale marketing

Je staat de Inbound Marketing Strategist bij in het uitwerken van fideliseringscampagnes: e-mailmarketing opzetten (activiteitenplannen, content bepalen, teksten schrijven, afbeeldingen en multimediaproducten selecteren); e-mails en workflows opstellen, de e-maildatabase indelen en de oproepen tot fondsenwerving formuleren op basis van de gedefinieerde doelgroepen.

Deze acties moeten worden geïntegreerd in de meer algemene acties op het gebied van fondsenwerving die via offline-kanalen plaatsvindt. Over de planning van de e-mails wordt beslist in nauw overleg met de Loyalty Teamleader.

Publiciteitsacties

Jehelpt ook bij het bepalen van de online publiciteitsacties voor de sector Supporter Development (sociale media, AdWords, Grants, Google Discovery, Remarketing, Display)

 • Opstellen van een verspreidingsplan
 • Bepalen van het doelpubliek
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen van content
 • Opmaken van advertenties met inachtneming van de toegekende budgetten
 • Zorgen voor de optimalisering van advertenties

Analyse

Je voert een statistische analyse uit van de acties die je hebt uitgevoerd en deelt deze analyse maandelijks met het Fondsenwervingsteam, en formuleert aanbevelingen voor toekomstige acties.

Doelpubliek

Je richt jezelf op passende wijze tot de verschillende groepen van de database en ziet erop toe dat deze naar behoren wordt bijgehouden. Je zorgt ervoor dat de gebruikersgegevens worden gebruikt met inachtneming van de AVG-regelgeving.

Integratie

Je draagt bij aan de technische integratie van de nieuwe functionaliteiten die verband houden met CRM (chatbot, quiz, WhatsApp, enz.)

Content

Je stelt multimediacontent op: teksten, beeldmateriaal, video’s, enz.

Bijdragen aan het opstellen van content zoals ebooks, activiteitenverslagen, quizzen met het oog op de conversie en loyaliteit van ons doelpubliek, zijn voorbeelden van andere activiteiten die naar behoefte door jou worden opgenomen.

VEREISTEN

Opleiding & Ervaring

 • Opleiding in digitale marketing of gelijkwaardig op basis van beroepservaring
 • Ervaring van een jaar in het beheer van databases en CRM (idealiter Hubspot)
 • Ervaring in het uitwerken van geautomatiseerde gebruikerstrajecten, opgemaakt in functie van complexe indelingen van de database
 • Goede ervaring (minimum 1 jaar) in het opstellen en opmaken van mailings en in fidelisering
 • Ervaring met de creatie van multimediacontent is een troef

Competencies

 • Over CRM-gerelateerde vaardigheden beschikken
 • Beheersing digitale marketing: SEO, SEA, SEM, Display, inbound marketing en publiciteit op de sociale media
 • Goede kennis van Google Analytics
 • Basiskennis van html en css is een troef
 • Basiskennis van vormgeving om beeldmateriaal op te stellen met Canva
 • Je bent een ware Digital Native
 • Je bent in staat om gegevens te analyseren en een database te beheren
 • Je hebt een vlotte pen (of toetsenbord), idealiter voor de creatie van multimediacontent
 • Je bent een kei in planning en werkt nauwkeurig
 • Je kan werken onder druk en hebt geen probleem met korte termijnen, vooral in geval van humanitaire noodgevallen
 • Je bent echt gemotiveerd en wil je 100 % inzetten in de humanitaire sector

Taalkennis

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands of het Frans en een goed kennis van de andere taal
 • Goed kennis van het Engels

VOORWAARDEN

 • Startdatum: As soon as possible
 • Locatie: Brussel (België)
 • Soort contract: Contract van onbepaalde duur – voltijds (50% mogelijk om telewerken per week)
 • Salaris volgens AZG-OCB HQ schaal
 • Maaltijdscheques - Hospitalisatieverzekering (DKV) - Pensioenplan - 100% vergoeding voor kosten van openbaar Vervoer 
 • Naleven van de AzG-principes en van onze managementwaarden: Respect, Transparantie, Integriteit, Verantwoordingsplicht, Vertrouwen en Empowerment
 • Naleving van de Gedragscode van AzG

Solliciteren voor: 23/03/2023

Hoe solliciteren? 

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding « Marketing Automation & CRM Officer » in het onderwerp. 

Enkel de kandidaten op de short-list zullen worden gecontacteerd. 

AZG waardeert diversiteit en zet zich in om een inclusieve werkomgeving te creëren. We verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht fysieke gebreken, genderidentiteit, echtelijk of burgerlijke partnerschapsstatus of etnische en nationale afkomst, religie of overtuiging of seksuele geaardheid. 

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermeeakkoord dat AZG je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.