Face-to-Face Supervisor NL

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een niet-gouvernementele organisatie voor humanitaire hulp. Tegenwoordig werken we in meer dan 70 landen waar onze vrijwilligers mensen in nood, slachtoffers van oorlogsgeweld helpen, zonder discriminatie op grond van ras, religie, filosofie of politiek. Om dit werk te ondersteunen, zoekt de afdeling Communicatie van AZG België / Operationeel Centrum Brussel (OCB) een: Face-to-Face Supervisor (m/v/x)

CONTEXT

De Team Supervisor biedt coaching aan een team van +/- 9 Equivalent voltijdse (FTE) -wervers die verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuwe maandelijkse schenkers ten behoeve van Artsen Zonder Grenzen. Deze taak wordt uitgevoerd volgens de ethische aspecten die specifiek zijn voor Artsen Zonder Grenzen en met respect voor het imago dat AZG aan het grote publiek wil overbrengen.

Via een persoonlijke en respectvolle benadering in openbare plaatsen / bedrijven / warenhuizen / winkelcentra / evenementen enz. Ontmoeten de Face-To-Face (F2F)-teams de Belgische bevolking en bieden ze aan de mensen die ze ontmoeten via bewustmaking, ondersteuning van Artsen Zonder Grenzen door het ondertekenen van domiciliëringen ten behoeve van AZG. F2F-wervers leggen dus rechtstreeks contact tussen AZG en de Belgische bevolking.

De Team Supervisor houdt toezicht op de face-to-face activiteit van zijn team volgens het strategische plan dat is opgesteld door de Teamleiders om de doelstellingen te bereiken die zij voor hem hebben bepaald. De Supervisor werkt voor deze taken ook samen met zijn regionale tegenhanger en met de administratief medewerker Direct Dialogue.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Balans

Verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van zijn team: circa 9 voltijdse (vertegenwoordigd door circa vijftien wervers).

HR-aspecten

- Het werk van de wervers begeleiden
Controleer het goede verloop van de werkdagen van wervers.
Zorg voor het behalen van dagelijkse en wekelijkse teamdoelstellingen
Zorg voor de consistentie van berichten die door wervers worden doorgegeven en controleer of het beeld van Artsen Zonder Grenzen goed wordt overgebracht
Controleer de naleving van werkschema's en het juiste gebruik van apparatuur
Zorg voor individuele coachingactiviteiten en schrijf coachingrapporten (één keer per kwartaal voor elke werver)
Controleer de follow-up van de instructies die zijn opgelegd aan F2F-wervers
Wervers informeren met de boodschap die AZG naar de bevolking wil sturen

- Verantwoordelijk voor aspecten rondom teammanagement
Jaarplanning van wervingsplaatsen
Organisatie en werking van teams wat dagelijkse beschikbaarheid impliceert (betrokkenheid bij planning; proactief en regelmatig telefoneren; monitoring van resultaten)
Integratie, begeleiding en coaching van nieuwe wervers
Energie geven aan het team (in het veld en telefonisch) door een voorbeeld te zijn in termen van houding, dialoog en succes bij het werven van nieuwe schenkers
Zorgen voor de optimale motivatie van wervers, essentieel voor een goede vertegenwoordiging van Artsen Zonder Grenzen bij de Belgische bevolking

- Samenwerking
Wekelijks rapport aan de teamleider over het resultaat van elke werver, hun gemoedstoestand, de evolutie van de groepsgeest, respect voor werkschema's, afwezigheden, motivatie, gedrag
Vervanging van zijn collega-supervisor tijdens vakantie
Geef de teamleider de informatie die nodig is voor een vlotte uitvoering van HR-activiteiten (ziekte, afwezigheid etc.)
Wees een bron van voorstellen voor ondersteunings- en versterkingsinstrumenten die verband houden met de activiteiten van wervers

- Werving
De helft van de beschikbare tijd wordt besteed aan het werven van nieuwe maandelijkse schenkers via de techniek van directe dialoog.

PROFIEL

 • Bewezen persoonlijke ervaring in face-to-face
 • Leidinggevende en pedagogische vaardigheden (luisteren, conflictbeheersing, flexibiliteit, verbetering van de werkmethoden, bijdrage aan de ontwikkeling van elke werver)
 • Resultaatgericht en zoeken naar oplossingen
 • Rapporterings- en analysecapaciteit
 • Grote professionele bewustheid (autonomie, nauwkeurigheid, organisatie, pro-activiteit)
 • Stressbestendigheid
 • Toegewijd aan de zaak van Artsen Zonder Grenzen
 • Goede geografische kennis van zijn regio
 • Rijbewijs B en auto
 • Naleving van de managementwaarden van AZG: Respect, Transparantie, Verantwoording, Integriteit, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

VOORWAARDEN

 • CDI - voltijds – met zetel in Brussel (Elsene)
 • Ziekenhuisverzekering - Pensioenverzekering - Kantine tegen democratische prijs - 100% vergoeding van kosten openbaar vervoer - Kilometervergoeding voor het gebruik van eigen auto.
 • Ervaring meegenomen in de salarisberekening

Startdatum: vanaf 18/10


CV en begeleidende brief te sturen naar Nico.De.Ridder@brussels.msf.org  met "F2F Supervisor" in het onderwerp..

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermee akkoord dat AZG je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.