Sociale media

Open the menu

Deputy Director Communication and Fundraising Belgium

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische humanitaire organisatie die noodhulp verleent aan mensen die zijn getroffen door gewapende conflicten, epidemieën, natuurrampen of die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Wij werken in meer dan 70 landen en bieden hulp zonder een onderscheid te maken op vlak van etniciteit, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Deputy Director Communication & Fundraising Belgium (m/v/x) –Brussel – AZG België

CONTEXT

De afdeling Communication & Fundraising van AZG-OCB (Operationeel Centrum Brussel) bestaat uit ongeveer zestig gemotiveerde professionals en is verantwoordelijk voor zowel de operationele communicatie als de Communication- en Fundraising van Artsen Zonder Grenzen in België.

Als Deputy Director Communication and Fundraising Belgium, die rechtstreeks rapporteert aan de directrice Communications & Fundraising Belgium van AZG-OCB, geef je leiding aan een afdeling van meer dan 30 mensen, verdeeld over vijf teams: Public Positioning, Acquisition, Dialogue Direct, Strategic Partnerships en Loyalty . Samen met de managers van deze 5 teams ben je verantwoordelijk voor de publieke positionering van AZG in België, de zichtbaarheid in de Belgische media en het engagement met verschillende doelgroepen, met name op sociale netwerken, de werving van nieuwe schenkers, de ontwikkeling van strategische partnerschappen en het behoud van bestaande schenkers. 

HOOFDTAKEN

Strategie
 • Definiëren en implementeren:
 1. Een redactionele en positioneringsstrategie voor AZG in België om de bekendheid en zichtbaarheid in de media en op sociale netwerken te maximaliseren. 
 2. Een uitgebreide marketingstrategie om de wereldwijde humanitaire en medische activiteiten van AZG te promoten bij nieuwe doelgroepen in België.
 • Een sterk investeringsplan uitwerken om de aanhoudende groei van de financiële inkomsten van AZG in België te garanderen en zo bij te dragen aan de onafhankelijkheid van de organisatie bij haar acties over de hele wereld. Zorgen voor de strategische implementatie van de nieuwe brand identity van AZG in België en toezicht houden op het werk van een agentschap bij de ontwikkeling van awarness campagnes en/of de werving van nieuwe schenkers in België.
 • Begeleiden en analyseren van bewustmakings- en perceptieonderzoeken voor AZG in België en aangepaste strategieën ontwikkelen, rekening houdend met de realiteit en veranderingen in de Belgische samenleving. 
 • Toezicht houden op de global marketing automation en inbound marketingstrategie met behulp van Hubspot CRM-software.
Management & HR
 • Het managementteam begeleiden bij het behalen van hun strategische doelstellingen, met bijhorende prestatie-indicatoren, en ervoor zorgen dat ze regelmatig ondersteuning en feedback krijgen. 
 • Met de ondersteuning van de afdelingsassistent vergaderingen leiden en faciliteren tussen het managementteam of voor de Fundraising en Communication afdeling, en zorgen voor de opvolging.
 • Werkvergaderingen initiëren en leiden om de uitvoering van de strategische doelstellingen van de afdeling te definiëren en te optimaliseren.
 • Met de ondersteuning van de afdelingsassistent zorgen voor de implementatie van het managementproject en de bijbehorende tools binnen de afdeling. 
 • Ondersteunen van de digitale transitie binnen de afdeling, zowel om het digitale engagement van AZG met zijn verschillende doelgroepen in België te verbeteren als voor het interne informatiebeheer. 
 • Motiveren, superviseren en aansturen van een managementteam en zorgen voor een goed beheer van de (menselijke en financiële) middelen in een projectmatige organisatie. 
 • Leidinggeven aan managers van de afdeling Communication & Fundraising door het HR-beleid toe te passen op het gebied van welzijn op het werk, het beoordelings- en feedbacksysteem, prestatiemonitoring, afwezigheid, enz. 
Budget en balans
 • Opstellen, verdedigen en bewaken van het budget voor Fundraising & Communication op jaarbasis - in samenwerking met de financiële afdeling. 
 • Opstellen van het maandelijkse financiële overzicht dat wordt gedeeld met en gepresenteerd aan de Raad van Bestuur 
 • Regelmatig inkomsten en uitgaven analyseren op basis van het vastgestelde budget om een optimale ROI te garanderen 
 • In samenwerking met de afdeling Procurement, eindverantwoordelijkheid opnemen voor prijsstudies en contracten met de meest geschikte leveranciers en diensten.
Analyse
 • Regelmatig de verschillende communicatie- en fondsenwervingskanalen analyseren en indien nodig de strategie aanpassen.
 • Diepgaande analyse van de impact van onze acties op basis van marketinggegevens (data-driven) en ervoor zorgen dat deze indien nodig worden bijgestuurd om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Internationaal
 • Deelnemen aan internationale fondsenwervings- en communicatievergaderingen.
 • Informatie uitwisselen met managers van andere AZG-afdelingen (best practices, KPI's, enz.)

VEREISTEN

Opleiding & Ervaring
 • Master in communicatie, marketing met een specialisatie in fondsenwerving
 • Ten minste 7 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie 
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een teammanagementfunctie
 • Gedegen ervaring in projectbeheer 
 • Ervaring met marketingcampagnestrategieën
 • Gedegen ervaring met AZG, een NGO of in de verenigingssector
Competenties
 • Diepgaande kennis over de ontwikkeling en implementatie van digitale engagementstrategieën 
 • Uitstekende schrijfvaardigheden
 • Uitgebreide kennis van direct marketingconcepten en technieken, met name inbound marketing en het werken met een CRM-systeem 
 • Zeer goede kennis van internationale humanitaire kwesties 
 • Hoge mate van flexibiliteit en vermogen om zich aan te passen aan het werktempo in een noodhulpgerichte organisatie 
 • Strategische visie 
 • Planning en organisatie (uitvoering van een strategisch plan en projectbeheer) 
 • Creativiteit, initiatief en innovatie 
 • Leiderschap en teammanagement 
 • Samenwerking en teamwerk
 • Resultaatgericht en nauwgezet
 • Motivatie om in de humanitaire sector en bij AZG te werken
Talen
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans en Nederlands
 • Zeer goede beheersing van het Engels
Andere
 • Je staat open om af en toe in het buitenland te werken en om projecten van AZG over de hele wereld te bezoeken

VOORWAARDEN

 • Startdatum: Mei 2024
 • Locatie: Brussel (België)
 • Type contract: Contract van onbepaalde duur - voltijds
 • Salaris volgens AZG-OCB HQ schaal
 • Maaltijdscheques – Hospitalisatieverzekering (DKV) – Pensioenplan - 100% vergoeding voor kosten van openbaar Vervoer 
 • Het onderschrijven van de managementwaarden van de organisatie naleven: respect, transparantie, verantwoordingsplicht, integriteit, vertrouwen, empowerment
 • Naleving van de verbintenissen inzake verantwoord gedrag

Deadline voor sollicitaties is verlengd tot: 25 februari 2024

Hoe solliciteren?

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding « Deputy Director Communication and Fundraising Belgium » in het onderwerp.

Enkel de kandidaten op de short-list zullen worden gecontacteerd.

AZG waardeert diversiteit en zet zich in om een inclusieve werkomgeving te creëren. We verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht fysieke gebreken, genderidentiteit, echtelijk of burgerlijke partnerschapsstatus of etnische en nationale afkomst, religie of overtuiging of seksuele geaardheid.

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermeeakkoord dat AZG je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.