Cultureel Bemiddelaar

Momenteel zijn er geen andere openstaande posities voor Cultureel Bemiddelaars voor onze buitenlandse projecten. Maar soms zijn er ad hoc behoeften voor Cultureel Bemiddelaars die Farsi, Dari, Urdu, Pashtoe praten.

Voornaamste taak

De verstrekking van kwaliteitsvolle diensten ondersteunen door de communicatie tussen begunstigden en AZG-medewerkers te bevorderen, door:

 • een vertrouwensband te scheppen met beide partijen;
 • de woorden van de arts/psycholoog naar de moedertaal van de patiënt te vertalen en de uitleg van het medische team aan de patiënt en vice versa begrijpelijk te verwoorden;
 • specifieke aspecten die eigen zijn aan de plaatselijke cultuur toe te lichten bij AZG-medewerkers, zodat ze hun diensten beter kunnen afstemmen op de begunstigden met wie de bemiddelaar of tolk culturele waarden deelt;
 • overleg te plegen met andere cultureel bemiddelaars en alle AZG-medewerkers, om elke begunstigde op de meest aangewezen manier te benaderen;
 • de vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit te garanderen;
 • actief deel te nemen aan alle vereiste nevenactiviteiten die verband houden met de gezondheid van en sociale hulp voor de begunstigden, inclusief informatie- en advocacyactiviteiten.

Vereisten

Opleiding

 • Een diploma sociale wetenschappen, sociale communicatie, sociaal werk of opvoeding en/of relevante beroepservaring
 • Een opleiding/diploma als tolk of interculturele bemiddeling is een troef

Taalvaardigheid

Uit culturele overwegingen en om de toegang tot onze begunstigden te optimaliseren, zijn we op zoek naar personen die minstens een van de volgende talen vloeiend spreken (niveau C2): Farsi, Dari, Urdu, Pashtoe en een doorgedreven kennis van de verwante culturen.

 • Bedreven zijn in meertalige communicatie is een troef
 • Over een uitgebreide kennis beschikken van het Engels (minstens niveau B2) als voertaal
 • Kennis van het Frans is een troef (minstens niveau B1)

Ervaring

 • Minstens twee jaar beroepservaring als tolk en/of intercultureel bemiddelaar.
 • Ervaring in een migratiecontext of met migratieprojecten is een troef.
 • Ervaring met andere ngo's of maatschappelijke organisaties is een sterke troef.

Algemene vereisten

 • Over een hoge dosis veerkracht en aanpassingsvermogen beschikken
 • Flexibiliteit kunnen tonen in verschillende omstandigheden (boot, zwemmen) met beperkt comfort
 • Vlot zijn in de omgang
 • In staat zijn te werken onder druk
 • Een teamspeler zijn
 • De humanitaire waarden onderschrijven
 • Vlot kunnen communiceren met anderen
 • Overweg kunnen met de computer (Office)
 • Voorkeur wordt gegeven aan vrouwelijke kandidaten omwille van de context in onze projecten
 • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving
 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.
 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

ONS AANBOD

 • Een overeenkomst van bepaalde duur, een loon afhankelijk van de verblijfplaats en de erkende werkervaring, transportvergoeding, huisvesting, dagvergoeding, vaccinaties en ziekteverzekering
 • Een overeenkomst van drie tot zes maanden
 • De kans om in het buitenland te werken

Duur van een missie

 • 3 to 6 maanden