Communicatie & Fondsenwerving: Hoofd Acquisitie

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische humanitaire organisatie die noodhulp verleent aan mensen die zijn getroffen door gewapende conflicten, epidemieën, natuurrampen of die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Wij werken in meer dan 60 landen en bieden hulp zonder een onderscheid te maken op vlak van ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Hoofd Acquisitie (m/v/x) - Communicatie en Fondsenwerving Afdeling

CONTEXT

Binnen de afdeling Publieksbetrokkenheid en Acquisitie van het departement Communicatie en Fondsenwerving van AzG Belgiê (OCB) geeft het hoofd Acquisitie leiding aan een team van vier personen dat belast is met het benaderen van nieuwe doelgroepen, waaronder jongeren, en het werven van nieuwe donateurs en supporters om de financiële onafhankelijkheid van AzG te waarborgen.

HOOFDTAKEN

 • Ontwikkelen en implementeren van online en offline strategieën om het aantal supporters gevoelig te verhogen en een diepere relatie met hen te creëren door hun niveau van betrokkenheid en participatie te verhogen (lead generation, inbound marketing, ...)
 • Verantwoordelijk voor de always-on en 360° branding campagne om een nieuw donateurwervingsdoel te bereiken
 • Implementeren van een projectmatige werkmethode gericht op verschillende doelgroepen (creatie van persona's per communicatiekanaal en per project)
 • Een datagestuurde manier van werken bevorderen om het gedrag van onze doelgroepen beter te begrijpen en hen op het juiste moment te kunnen bereiken met de juiste inhoud via de juiste kanalen
 • Werk samen met de verantwoordelijke voor workflows (CRM) aan marketingautomatisering en inbound marketingscenario's om een pad van supporters te voeden dat in donoren kan worden omgezet
 • People management: opleiden, motiveren en leiden van het team (4 medewerkers) om de doelstellingen te bereiken en om hun professionele ontwikkeling te bevorderen

VEREISTEN 

 • Aanzienlijke ervaring (minstens 2 jaar) in het ontwikkelen van branding campagnes en fondsenwervende evenementen
 • Ervaring met het binden en mobiliseren van een jonger publiek (15-25) offline/online
 • Aanzienlijke ervaring (minstens 2 jaar) in multi-channel lead management
 • Ervaring met het doeltreffend beheren en optimaliseren van budgetten om de belangrijkste doelstellingen op tijd en binnen het budget te bereiken
 • Ervaring in team- en projectmanagement
 • Uitstekende kennis van digitale marketing (online reclame, affiliation, e-mailcampagnes, display...) en marketingautomatisering
 • Zeer goede kennis van alle vormen van digitale kanalen (web, sociale media, mobiel)
 • Goede kennis van behandeling van persoonsgegevens (GDPR)
 • Kennis van de associatieve en/of humanitaire sector is wenselijk
 • Aantoonbare sterke analytische en rapportagevaardigheden
 • Leiderschap, dialoog, luistervaardigheid en uitstekende interpersoonlijke vaardigheden
 • Vermogen om strategische en operationele prioriteiten te identificeren, oplossingen te vinden en beslissingen te nemen
 • Nauwgezetheid, autonomie en snelheid van handelen
 • Perfect tweetalig Frans en Nederlands. Vloeiend Engels

VOORWAARDEN

 • Startdatum: eind januari 2022
 • Contract: vast contract, voltijds (100%)
 • Locatie: Brussel
 • Salaris volgens AZG-OCB HQ schaal - Hospitalisatieverzekering (DKV) - Pensioenplan - 100% vergoeding voor kosten van openbaar Vervoer 
 • De persoon houdt zich aan de managementwaarden van de organisatie: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment en toewijding voor verantwoordelijk gedrag 

Solliciteren voor: 12 december 2021

Hoe solliciteren? 

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding «Sollicitatie - Hoofd Acquisitie» in het onderwerp. 

Enkel de kandidaten op de short-list zullen worden gecontacteerd. 

AZG waardeert diversiteit en zet zich in om een inclusieve werkomgeving te creëren. We verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht fysieke gebreken, genderidentiteit, echtelijk of burgerlijke partnerschapsstatus of etnische en nationale afkomst, religie of overtuiging of seksuele geaardheid. 

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermeeakkoord dat AZG je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.