Beheerder legaten en schenkingen

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische humanitaire organisatie die noodhulp verleent aan mensen die zijn getroffen door gewapende conflicten, epidemieën, natuurrampen of die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Wij werken in meer dan 60 landen en bieden hulp zonder een onderscheid te maken op vlak van ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Het departement Communicatie van het Operationeel Centrum Brussel (OCB) van Artsen Zonder Grenzen is momenteel op zoek naar: Beheerder legaten en schenkingen

CONTEXT

Binnen het team dat instaat voor partnerschappen en filantropie, zamelt u mee fondsen in voor Artsen Zonder Grenzen door het opvolgen van legaten, via contacten met potentiële erflaters en dit zowel op juridisch, administratief en financieel vlak.

HOOFDTAKEN

Beheer van legaten ten voordele van AZG België:

 • Kennisname en analyse van de binnenkomende legaten (studie van het testament, screening actief/passief)
 • Inschatting van de risico’s gelinkt aan elke nalatenschap: o.a. duo-legaten, legaten met last (vruchtgebruik, …)
 • In functie van de complexiteit van elk dossier: 
  • Volledige autonoom beheer van ongeveer 80% van de dossiers.
  • Vragen die overleg behoeven worden voorgelegd aan het ‘Comité Legaten van AZG’ en dit overeenkomstig de interne procedures (bijv. gerechtelijke procedures aanvatten, …)
 • Op termijn, het vertegenwoordigen van AZG bij notarissen, andere legatarissen en derden (aanvaardingen/ verwerpingen, verkoopakten, legaatafgiften, aanvaardingen onder voorrecht van boedelbeschrijving, enz.).
 • Het optimaal omzetten van het roerend en onroerend actief van de nalatenschap naar liquiditeiten (onderhandse of openbare verkoop, contact met makelaars, verkoopzalen, opruiming inboedel, enz.
 • Beheer van geërfde onroerende goederen die niet op korte termijn kunnen verkocht worden (bijv. onroerende goederen met last van vruchtgebruik, verkaveling van gronden, onroerende goederen in het buitenland…)
 • Opvolging en controle van vereffening-verdelingen
 • Maandelijkse evaluatie van de waarde van de legaten en re-evaluatie van de lopende legaten voor de boekhoudafdeling van AZG en ondersteuning tijdens de jaarlijkse audit

Ondersteuning van de Fondsenwerving

 • Intern: U maakt deel uit van een klein dynamisch team dat instaat voor de legaten in het departement Fondsenwerving en werkt nauw samen met de personen die verantwoordelijk zijn voor de schenkers/erflaters. (bijv. de band tussen AZG en de schenker te versterken; deelname aan activiteiten die legaten promoten; advies geven bij de opmaak van de legatenbrochure,…)
 • Extern:
  • U verleent (toekomstige) erflaters of hun vertegenwoordigers advies en inlichtingen over de mogelijkheden om een legaat of schenking over te maken aan AZG; via e-mail, telefoon of door een bezoek.
  • U ben verantwoordelijk voor het bijwerken of herschrijven van de AZG-richtlijnen betreffende duo-legaten, van de brochure « Legaten en schenkingen » en de rubriek « Legaten » op de website in samenwerking met het departement Communicatie.
  • U ontwerpt testamentvoorstellen, alsook simulaties van het voordeel bij een duolegaat etc.

VEREISTEN

 • Master in Rechten
 • Master in Notariaat of ervaring in een notariskantoor of in de advocatuur binnen het domein van het erfrecht
 • Perfect tweetalig Frans en Nederlands (Kennis van het Engels is een pluspunt)
 • Goede kennis van de MS Office-toepassingen
 • Uitstekende luisterbereidheid en een sterk empathisch vermogen
 • Georganiseerd, efficiënt, nauwkeurig en affiniteit met cijfers-
 • U onderschrijft de waarden vervat in het handvest van AZG en de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag. en handelt correct, discreet en loyaal.
 • U hecht een bijzonder belang aan de vertrouwelijkheid van de gegevens waarover u beschikt
 • Rijbewijs B

VOORWAARDEN

 • Contract van onbepaalde duur – voltijds (4/5 mogelijk) - in Brussel (Elsene)
 • Mogelijkheid tot telewerk  
 • Hospitalisatieverzekering – pensioenplan – verplaatsingskosten volledig terugbetaald
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Uiterste sollicitatiedatum: 16 augustus 2020

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding « Beheerder legaten en schenkingen » in het onderwerp.

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermee akkoord dat MSF je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.