Sociale media

  • NL
Open the menu

Zweden

In augustus heeft Artsen Zonder Grenzen zijn hulpproject voor asielaanvragers in de Zweedse provincie Västra Götaland afgesloten.

Artsen Zonder Grenzen heeft er psychosociale ondersteuning verleend, onder andere screenings van de geestelijke gezondheidstoestand met individuele gesprekken, groepssessies en psycho-educatie in vier asielcentra voor volwassenen en zes centra voor niet-begeleide minderjarigen in de steden Götene, Lidköping en Mariestad.

Het team heeft er algemene gezondheidsinformatie verstrekt en recreatieve en sociale activiteiten georganiseerd om het sociale netwerk van de asielzoekers te versterken. Mensen met ernstige mentale problemen of fysieke pathologieën werden doorverwezen naar de eerstelijnszorg of naar gespecialiseerde zorg. In totaal heeft Artsen Zonder Grenzen 219 screenings op het vlak van geestelijke gezondheid uitgevoerd, 460 opvolgingssessies gegeven en via groepssessies bijstand verleend aan 1300 mensen.

Bovendien hebben ongeveer 650 asielzoekers psychologische noodhulp gekregen. De meeste patiënten die van deze diensten gebruikmaakten, kwamen uit landen in oorlog, zoals Afghanistan, Syrië en Irak.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!