Open the menu

Sociale media

20 km door Brussel 2018

Loop op zondag 27 mei 2018 de 20 km door Brussel met het team van Artsen Zonder Grenzen en help ons de laatste kilometer te halen! Doe mee en ga de sportieve en solidaire uitdaging aan!

Ik schrijf me in voor de 20 km door Brussel!

De inschrijving bedraagt 30 euro ( 25 euro inschrijving 20 km + verzending AZG-T-shirt en borstnummer). Door je in te schrijven met AZG engageer jij je om minimum 40 euro in te zamelen via je sponsorpagina.

Je loopt zelf niet mee maar wilt graag iemand die je kent steunen met zijn of haar inzameling?

IK SPONSOR EEN LOPER

Wil je met jouw bedrijf lopen?

IK SCHRIJF ME IN MET MIJN BEDRIJF

Wij gaan tot het uiterste voor onze projecten, tot de laatste kilometer!

•	Een team van AZG probeert een brug over te steken om de gezondheidspost in Nzeret te bereiken, een dorp in het epicentrum van een mazelenepidemie.
Een team van AZG probeert een brug over te steken om de gezondheidspost in Nzeret te bereiken, een dorp in het epicentrum van een mazelenepidemie. ©Diana Zeyneb Alhindawi – Mei 2016

Door mee te doen aan de 20 km door Brussel met Artsen Zonder Grenzen, help je ons geïsoleerde bevolkingsgroepen te bereiken en tot het uiterste te gaan voor onze patiënten.

Onze teams komen vaak voor grote praktische uitdagingen te staan op weg naar hun patiënten. Congo staat bekend voor de prachtige landschappen, de immense rivier de Congo, de natuurlijke grondstoffen, maar ook voor de terugkerende epidemieën en de wijdverspreide armoede. In dit land, dat 77 keer groter is dan België, is toegang tot de bevolking één van de grootste uitdagingen voor onze teams. Wij verlenen hulp in de meest afgelegen gebieden, waar we niet altijd met de wagen geraken. Met de brommer, de kano of te voet is vaak de enige manier: onze teams stappen soms dagenlang, met al het nodige materiaal op de rug!

•	Zicht uit de lucht op de bergen van Ngomo tussen het Tanganyikameer en het Kivumeer. De rivier de Ruzizi vormt de grens tussen Congo, Rwanda en Burundi.
Zicht uit de lucht op de bergen van Ngomo tussen het Tanganyikameer en het Kivumeer. De rivier de Ruzizi vormt de grens tussen Congo, Rwanda en Burundi. ©Brendan Bannon – September 2013

Maar dit is ook zwaar voor de Congolese bevolking. Zij moeten lange afstanden afleggen voor medische hulp. Ze hebben niet altijd de middelen om de behandeling te betalen. Precies daarom stellen onze teams alles in het werk stellen zelf tot de laatste kilometer te gaan.

•	Een moeder observeert haar kind dat onderzocht wordt door AZG-verpleegkundigen in de gezondheidspost van Katana.
Een moeder observeert haar kind dat onderzocht wordt door AZG-verpleegkundigen in de gezondheidspost van Katana. ©Marta Soszynska – Oktober 2017

Congo in het kort

Omdat Congo al meer dan twintig jaar onstabiel is, wordt de crisis vaak vergeten. Sinds 2016 is de situatie ter plaatse alleen maar verergerd.

Al jarenlang worden grote delen van Congo geteisterd door onveiligheid en is er een grote nood aan gezondheidszorg. Die enorme humanitaire noden maken van Congo één van de belangrijkste landen ter wereld voor Artsen Zonder Grenzen. Elke dag zijn we getuige van de gevolgen van conflicten en crisissen: we zien vluchtelingen, ondervoeding en trauma’s door (seksueel) geweld. Door de gebrekkige infrastructuur en gezondheidszorg wordt HIV/aids niet voldoende opgevolgd en treffen epidemieën, zoals cholera, mazelen, en gele koorts het hele land.

Voor elk kind dat we verzorgen zijn er anderen die we niet kunnen helpen. Voor elk moeder die we helpen bevallen, zijn er zwangere vrouwen die we niet kunnen bijstaan. Voor elk slachtoffer van (seksueel) geweld, staan andere slachtoffers er alleen voor.  Congo blijft één van de armste landen ter wereld en de Congolezen hebben beperkte toegang tot basisvoorzieningen, waaronder gezondheidszorg.

AZG in Congo

Artsen Zonder Grenzen is sinds 1981 aanwezig in Congo en werkt in 20 van de 26 provincies van het land. We richtten hiervoor het mobiele Urgentieteam Congo (Pool d’Urgence Congo, PUC) op, dat zich uitsluitend richt op noodgevallen en uitgerust is om op verschillende scenario’s te reageren: epidemieën, natuurrampen, conflicten, vluchtelingen en vele andere. De PUC kan tot vier teams tegelijk naar 17 van de 26 provincies van het land sturen. In 2016 voerden onze teams meer dan 64 noodinterventies uit, van verschillende grootte en type: voor epidemieën, gewapende conflicten, of vluchtelingencrisissen.

Kerncijfers uit 2016:
1.960.100 consultaties uitgevoerd
1.002.400 malariapatiënten behandeld
137.200 ziekenhuisopnames
48.600 patiënten behandeld in onze voedingscentra
27.500 individuele consultaties voor mentale gezondheidszorg
5.800 groepssessies voor mentale gezondheidszorg
5.700 patiënten hebben aidsremmers gekregen

OPMERKING: Om onze hulpverlening wereldwijd te plannen, vragen we u of we uw schenking mogen inzetten waar onze hulp echt nodig is, en dat basis van onze evaluaties van de behoeften ter plaatse. Het geld dat verzameld wordt via de 20km door Brussel zal dus niet enkel worden ingezet voor onze missies in DRC.