Arteel

Arteel levert al sinds 2010 financiële steun aan Artsen Zonder Grenzen.

Het bedrijf biedt de begunstigden van zijn geschenken de mogelijkheid om de waarde van hun geschenk geheel of gedeeltelijk aan AZG over te maken.