AON Belgium

Aon België is een verzekeringsadviseur en –makelaar die onafhankelijk advies verleent rond verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en verloning.

Begin 2017 sloot Aon een partnerschap af met AZG. De bedoeling is dat zo’n partnerschap verder gaat dan louter een financiële gift. Aon stelde AZG-ambassadeurs aan op elke afdeling en dat werkt: 9 werknemers liepen de 20 km door Brussel, 35 werknemers deden mee aan een teambuilding op het trainingscentrum, en er werden al twee acties georganiseerd om munten in te zamelen.

website Aon België

We zochten een organisatie met waarden die aansloten bij die van ons bedrijf en waar we met onze kennis konden participeren. Medische zorg is in België vanzelfsprekend en kwalitatief, maar dat is elders in de wereld vaak niet het geval. Daarom inspireert Artsen Zonder Grenzen ons.
Waarom AON België Artsen Zonder Grenzen steunt
Written by

Philippe Alliet

Algemeen Directeur Aon België