Malta

Duizenden migranten en asielzoekers leven in detentie- of open centra in Malta, en de leefomstandigheden kunnen zeer hard zijn. Onaangename maatregelen tasten de gezondheid van de migranten aan. In 2008 begon Artsen Zonder Grenzen een programma om medische en psychologische zorg te verlenen inde detentiecentra waar alle nieuwkomers worden naartoe gezonden. Er waren in de loop van de laatste twee jaar verbeteringen in het toegankelijk maken van de gezondheidszorg voor migranten, maar de toegang blijft moeilijk voor diegenen zonder officiële toestemming om in het land te verblijven, vooral diegenen van wie de asielaanvraag verworpen werd.

Medische zorg in detentiecentra

Van augustus 2008 tot oktober 2010 leidde Artsen Zonder Grenzen medische activiteiten in in de detentiecentra in Safi, Lyster Barracks en Takandja. In Safi en Lyster Barracks droegen de verschrikkelijke leefomstandigheden en de slechte toegang tot gezondheidszorg bij tot de verslechterende lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgeslotenen.

Vele migranten hebben meervoudige psychologische trauma’s ondervonden door geweld, waaronder seksueel geweld. Dit kan gebeurd zijn in hun land van oorsprong, tijdens hun reis naar Europa of bij aankomst in Europa. Slechte leefomstandigheden, een precaire sociale situatie en het ontbreken van toekomstvooruitzichten verergeren de gevolgen van geestelijke trauma en vele mensen hebben het moeilijk hiermee om te gaan.

In 2009 schortte Artsen Zonder Grenzen haar werk in de gesloten centra op, omdat de slechte omstandigheden in de centra een hypotheek legden op de goede werking van haar medische zorg. Artsen Zonder Grenzen hernam het werk in Takandja tussen juni 2009 en oktober 2010, en onderzocht nieuw aangekomen vluchtelingen en hield raadplegingen. In totaal hield het team van Artsen Zonder Grenzen van 2008 tot 2010 meer dan 4.670 medische raadplegingen en 724 psychologische raadplegingen in de detentiecentra, en bijna 3.000 mensen namen deel aan workshops ter bevordering van de gezondheid of de hygiëne.

Werken in open centra

Tot juni 210 werkten de medische teams van Artsen Zonder Grenzen in een kliniek in Hal Far, in het zuiden van Malta, en hielden meer dan 2.150 medische en 727 geestelijke raadplegingen voor migranten en asielzoekers die overgeplaatst waren van de detentiecentra naar open centra. Teams hielden 165 workshops over hygiëne en andere onderwerpen zowel op het terrein als in de open centra.

Tegen de tweede helft van 2010 was de noodfase voorbij, door een vermindering van het aantal nieuwkomers en verbetering in de gezondheidszorg voor migranten en asielzoekers. Artsen Zonder Grenzen richtte haar energie om het tot stand brengen van een bestendig netwerk dat in staat zou zijn geestelijke gezondheidszorg te verlenen op lange termijn.

Culturele bemiddeling

Culturele bemiddelaars vergemakkelijken de communicatie tussen patiënten en de medische staf door de vele barrières op taal- en cultureel vlak weg te nemen. Artsen Zonder Grenzen pleitte succesvol voor en begon met het verlenen van culturele bemiddelingsdiensten, en waren op deze manier bij bijna 7.700 raadplegingen aanwezig. In 2010 stelden de nationale gezondheidsautoriteiten vijf culturele bemiddelaars tewerk om het verlenen van zorg in de detentiecentra bij te staan, vier posten werden openverklaard in het Mater Dei ziekenhuis, het grootste openbare ziekenhuis, en er werden plannen gemaakt om posten tot stand te brengen in het Mount Carmel ziekenhuis.

Laatste update: 02|02|2012

© 2015 AZG - Gewijde-Boomstraat, 46 1050 Brussel - Tel: 02/474 74 74 - IBAN: BE73 0000 0000 6060 - BIC: BPOTBEB1